Aktieinvesterare är att gratulera. Sedan botten på kursraset i samband med utbrottet av coronaviruset förra året har börskurserna fördubblats.

ANNONS

En nästan overklig utveckling med tanke på hur det då såg ut med nedstängda ekonomier. Men en kursdubbling är inte utan faror. Åtminstone om man ska luta sig mot historien.

Kuslig exakthet

Nyhetstjänsten Bloomberg har i en kursanalys (se diagram nedan) sedan millennieskiftet upptäckt att det finns anledning att hissa varningsflagg för börsfall efter kursdubblingar. Det visar sig nämligen att med en kuslig exakthet har börsen uppvisat en kraftig korrektion nedåt efter just kursdubblingar.

Det har hänt under de tre senaste tillfällena.

Graf som visar börsfall efter kursdubblering

Nu har som sagt kurserna återigen dubblats och att döma av historien är det dags för en korrektion. Och det behöver nödvändigtvis inte vara en finanskris eller en pandemi som orsakar börsfall.

ANNONS
ANNONS

Såväl 2011 som 2015 var det inget speciellt i omvärlden som orsakade börsfall. Då var nedgångarna dessutom mera av en andhämtningspaus.

Så kan det bli nu också.

Vinstförväntningarna svalnar

Det kan räcka med att vinstförväntningarna svalnar. Så ser det faktiskt ut just nu enligt en sammanställning av investmentbanken BofA (se diagram nedan).

Graf på kursdubblering med efterföljande börsfall

I mars trodde 80 procent av världens största förvaltare att vinsterna skulle förbättras. Nu är siffran nere i 40 procent.

ANNONS
ANNONS

Det är fortfarande bättre än snittet sedan mätningarna började 1997, men trots allt en halvering på bara ett kvartal.

Relaterade artiklar:

Orosmolnen ökar över världsekonomin. Dagens PS

Håll i hatten – tuffare tider väntar på finansmarknaden. Dagens PS