När börsen i förra veckan skakade till var en av anledningarna oro över tillståndet hos den amerikanske konsumenter då privatkonsumtionen står för drygt 75 procent av USA:s BNP.

ANNONS

Det är världsekonomins överlägset viktigaste konsument och förändringar i amerikanens köpbeteenden får genast genomslag på aktiemarknaden.

Därför är det snarare överraskande att reaktionen på finansmarknaden inte blev större när kallduschen i Michigans Consumer Sentiment Index (MCSI) publicerades.

Telefonintervjuer över hela USA

MCSI har sedan starten 1946 utvecklats till en av de ledande och mest träffsäkra indikatorerna för hur den amerikanske konsumenten mår.

Undersökningen baseras på telefonintervjuer över hela USA där hushållen får svara på frågor som hur de bedömer att familjens ekonomi och konsumtion kommer att utvecklas den närmaste tiden.

Värre än pandemin

Det som överraskade med den senaste publikationen från MSCI är fallet i sentimentet. Prognosmakarna hade skattat ett utfall på 80. MSCI kom ut på 70.

Indexet – eller rättare sagt sentimentet – befinner sig nu på den lägsta nivån på 10 år. Tillförsikten är alltså lägre än tillståndet i mars förra året då oron för pandemin var som värst.

Muterat virus

Bakom de negativa framtidsutsikterna döljer sig, enligt undersökningen, två faktorer. Ett orosmoln är att den nya virusvågen med ett muterat coronavirus drabbar USA.

Den här nya coronavågen är betydligt kraftigare i USA än i Sverige. Men så har Sverige numer också en högre vaccinationsgrad än USA.

ANNONS
ANNONS

Prisuppgång oroar

Det andra orosmolnet för amerikanarna utgör prisökningarna. Konsumentprisindex i USA uppvisar en ökning på över 5 procent. Den nivån är nog hanterbar för de flesta hushåll. Men exkluderas mat och energi är uppgången 17 procent.

Vissa produkter – som begagnade bilar – har stigit med 45 procent i pris på drygt ett år. Stigande huspriser utgör samma problem i USA som i Sverige.

Om MCSI har samma träffsäkerhet som vanligt kommer prognosmakarna bli tvungna att skruva ned på tillväxten i världsekonomin.