Trots att inflationen skjuter i höjden och centralbankerna pratar om att minska stimulanserna så syns det ännu ingen förändring i deras balansräkningar.

ANNONS

Tvärtom fortsätter världens största centralbanker att pumpa in pengar på kapitalmarknaden. De visar en färsk datakörning från analystjänsten Bloomberg.

ECB mest aggressiv av centralbankerna

Den europeiska centralbanken ECB är för tillfället den mest aggressiva, medan den amerikanska centralbanken FED nästan har avstannat i sin expansion. Det mest anmärkningsvärda är emellertid den japanska centralbanken BoJs agerande.

Enormt smygförstatligande

BoJ äger nu tillgångar i sin balansräkning (mestadels obligationer, aktier och guld) motsvarande 136 procent av BNP.

Det är ett smygförstatligande som världen aldrig tidigare har skådat. Löntagarfonderna, som var på väg att införas i Sverige på 1980-talet, ter sig som en västanfläkt i jämförelse.

Centrabankerna dopar marknaden
Källa: Bloomberg

Det är ett ekonomsikt experient vars utgång är oviss.

Börsen fortfarande lägre

Till Japans försvar kan nämnas att inflationen, till skillnad från den övriga västvärlden, fortfarande är i det närmaste obefintlig.

Japan brottas fortfarande av baksmällan från kreditexpansionen från 1980-talet. Tillväxten vill inte ta fart och såväl aktie- som fastighetsmarknaden är fortfarande lägre än för 40 år sedan.

Riksbanken i nivå med FED

I jämförelse med BoJ framstår ECB och FED nästan som återhållsamma. ECB:s balansräkning motsvarar 82 procent av euroländernas BNP och FEDs 37 procent.

Svenska Riksbanken är faktiskt inte långt efter. Vid årsskiftet hade Riksbanken tillgångar för ett värde av 1 563 miljarder kronor Riksbankens balansräkning | Sveriges Riksbank.

ANNONS
ANNONS

Det motsvarar cirka 31 procent av Sveriges BNP.

Relaterade artiklar:

Överdriven oro på obligationsmarknaden.Dagens PS