Just nu är det ett fasligt ståhej i tidningarnas ekonomispalter och bland börsstrateger om att avkastningen på tvååriga statsobligationer är högre än dess tioåriga dito i USA.

ANNONS

En investerare får alltså mer betalt för att placera kortsiktigare, vilket går på tvärs mot fundamental finansiell logik på obligationsmarknaden.

Det här skall enligt ekonomerna förebåda en recession. Men det behöver inte vara så allvarligt enligt investmentbanken Goldman Sachs analys.

Recessionen har alltid anlänt

Det här fenomenet med inverterade avkastningar mellan obligationsklasserna har inträffat nio gånger tidigare sedan 1960-talet. Recessionen har mycket riktigt anlänt. Men i genomsnitt först efter 20 månader.

Den senaste gången – 2019 – var eftersläpningen dock bara sju månader. Och visst har det blivit stökigt på börsen. Se diagram nedan. Siffrorna inom paranteserna visar minusavkastning.

Olika priser på obligationsmarknaden
Källa: Goldman Sachs

Börsen plus ändå

Men den viktigaste siffran är ändock det inramade medianvärdet. Den visar att snittet under de olika perioderna ändå varit positivt.

Ett år efter att den inverterade avkastningskurvan har uppstått har börsen i genomsnitt varit upp 9 procent.

ANNONS
ANNONS

Och det gäller för 67 procent av fallen. Från aktiemarknadens perspektiv finns det sannolikt värre saker att oroa sig för än att man får 0,2 procentenheter mer betalt för en tvååring på obligationsmarknaden just nu jämfört med en tioåring.

Relaterade artiklar:

Varning för falskt börsrally. Dagens PS