Det pågår, som alltid, en intellektuell dragkamp bland aktiemarknadens aktörer huruvida börsen är över- eller undervärderad.

ANNONS

Eller så är man en anhängare av teorin att börsen alltid är rätt värderad. Oavsett ståndpunkt är nedanstående graf av största intresse.

Vinstmarginaler 3–4 procent över snittet

Diagrammet nedan från Bloomberg visar hur bolagens vinstmarginaler utvecklats de senaste 25 åren. Dels i USA (blå kurva), dels i marknaderna utanför USA och Kanada (röd kurva).

Jämfört med snittet så befinner sig vinstmarginalerna nu 3–4 procentenheter högre. I USA är det rekordnivåer på närmare 12 procent.

Vinstmarginaler på rekordnivåer enlig denna graf

I Europa, Asien och Mellanöstern är bolagens vinstmarginaler 3 procentenheter lägre, men också på rekordnivåer.

ANNONS
ANNONS

Går i cykler

Såvida inte marknadsekonomin har slutat att fungera (eller att konkurrensmyndigheterna har kastat in handduken) är det ett varningstecken för framtida vinstutveckling för börsbolagen.

Vinstmarginalerna går i cykler och efter toppnoteringar går det vanligtvis utför. Att vinstmarginalerna ska fortsätta att stiga från de här nivåerna är mindre troligt.

Konservativ syn på vinstmarginaler framöver

Analytikerskrået har av historien att döma haft svårt för att prognosticera fallande marginaler.

Vinsterna 2022 beräknas enligt konsensusprognoserna vara högre i såväl Sverige som resten av världen. Samma sak för 2023.

Det finns anledning för investerare att inta en mer konservativ syn på vinstutvecklingen framöver.

ANNONS
ANNONS

Relaterade artiklar:

Rekordhöga värderingar på Stockholmsbörsen. Dagens PS

Ohållbart på finansmarknaden – risk för börsras. Dagens PS