I förra veckan enades världens största demokratiska ekonomier (G7) om att införa en miniminivå på 15 procents företagsskatt, oavsett var huvudkontoret är förlagt.

Planen är att få resten av världen att ansluta sig till förslaget. Upprinnelsen är att företag använder skatteparadis för att minimera deras företagsskatt. De mest flagranta exemplen är sannolikt teknologijättarna Microsoft och Amazon som nolltaxerar med sammanlagda vinster i fjol på över 700 miljarder kronor.

Teknologibolag drabbas hårdast

Trots domedagsrubriker lite här och var blev reaktionerna närmast obefintliga på aktiemarknaden. Det var ett rationellt beteende menar investmentbanken BofA.

Banken har räknat på vad effekten skulle kunna bli relativt den faktiska skatten som betalas idag. Som synes av tabellen nedan är avvikelsen på vinst per aktie marginell. Förutom teknologiaktier och hälsovårdsaktier, där den negativa påverkan är 2,5 respektive 2 procent, är de övriga sektorerna i princip förskonade.

(Källa: BofA)

Beräkningen avser amerikanska företag noterade på S&P500 men utfallet är nog snarlikt för Stockholmsbörsen. Sverige har från och med i år en skattesats på 20,6 procent, vilken kan jämföras med USA:s på 21 procent.

Längst upp på listan hittar vi Australien på 30 procent, och Frankrike representerar Europa strax under. Det är värre med företag i Irland där skattesatsen bara är 12,5 procent (se tabell nedan).

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>