Vinstvarningar har nu blivit vardag på såväl Stockholmsbörsen som utomlands. Och det är naturligt. När ekonomin saktar in, som är fallet i detta nu, ska vinsterna göra detsamma.

ANNONS

Det finns en korrelation däremellan som är finansiellt axiom.

Risk för felinvesteringar

Men trots att signalerna i makrostatistiken är uppenbar pekar vinstprognoserna fortfarande upp i såväl Sverige som i utlandet.

Det brukar visserligen vara en viss eftersläpning men risken finns att investerare tar rådande vinstprognoser för givet och gör affärer på felaktiga grunder.

Stark korrelation

Det publicerades nyligen färsk statistik i The Macro Compass över hur utlåningen utvecklas inom G5 (Frankrike, Storbritannien, Japan, Tyskland, USA) vilket borde få fart på vinstrevideringarna.

Den visar att krediterna faller i relation till bruttonationalprodukten (BNP). Förändring i kreditgivning har historiskt visat sig vara en bra indikator på hur vinsterna utvecklas för börsbolagen.

Källa: TheMacroCompass.substack.com

Vinsterna ned 30 procent

Den gula cirkeln visar hur vinsterna för bolagen noterade på indexet S&P500 har stigit respektive sjunkit vid stora förändringar i kreditgivningen.

Nu är åtstramningen över 5 procent av BNP vilket är större än under finanskrisen 2008. Då föll vinsterna med 30 procent.

ANNONS
ANNONS

Det kan jämföras med vinstprognoserna för 2023 i USA som fortfarande är upp 7,5 procent.

Relaterade artiklar:

Warren Buffetts okända strategi. Dagens PS