Det är en rejäl nedsida på börsen som ska falla minst 15 procent till, tror den franska banken Société General. 

ANNONS

Börsuppgången efter pandemin var en anomali. De enorma stimulanserna satte de naturliga marknadsmekanismerna ur spel. Kursdubblingen hade inte någon fundamental förklaring utan ledde till en ohållbar bubbla. När stimulanserna nu försvunnit är det tillnyktring som gäller för börsen. Det innebär fortsatt kursnedgång. Ungefär så kan man sammanfatta franska banken Société Generals (SG) börssyn.

Nuvarande börs är exceptionell

SG tar avstamp i pandemin och jämför den med andra björnmarknader. I grafen nedan har börsbotten i varje björnmarknad sedan 1870 synkroniserats till en punkt. I snitt har börsen stått nästan 40 procent högre två år efter börsbotten. Undantaget är 2020/2021. Den här uppgången (röd kurva) framstår som exceptionell.

Societe
Källa: Société General

150 års emperi

För att harmoniseras med snittet (grå kurva) krävs alltså att börsen (S&P 500) faller med ytterligare minst 15 procent. Med tanke på såväl krig, den högsta inflationen på 40 år, ränteuppgångar och åtstramningar förefaller det troligt att börsen åtminstone inte ska utvecklas starkare denna gång än det 150-åriga empiriska snittet.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Skifte på marknaden – läge för motvallsinvesterare [Dagens PS]