Börsindex och centralbankernas växande balansräkningar har visat en nästan perfekt korrelation sedan finanskrisen 2008. Men kurvor kan ibland samvariera utan att det finns något egentligt samband.

ANNONS

Nu har investmentbanken BofA skingrat tvivlen i en analys om hur mycket centralbankernas stimulanser faktiskt har dopat aktiemarknaden.

Majoriteten av kursuppgången förklaras av centralbankerna

Och kurvornas tandemkörning är befogad. Enligt BofA ligger centralbankernas stimulanser bakom hela 52 procent av kursuppgången de senaste 10 åren.

I analysen har BofA beräknat hur stor del av kursuppgången i aktier som kunnat härledas till vinstökningar, alltså det som tidigare varit ledstången för kursutvecklingen. Kvar blir i huvudsak centralbankernas påverkan.

Så har centralbankerna dopat börsen
Källa: FactSet, BofA US Equity & Quant Strategy

Marknadskrafterna ur spel

Resultatet är i alla bemärkelser uppseendeväckande. Centralbankerna har alltså satt de naturliga marknadskrafterna ur spel med sina stimulanser. Och det får flera konsekvenser.

Företag och dess ledning betygssätt allt som oftast efter aktiens kursutveckling. Det finns anledning att tona ner hyllningarna nu när det visar sig att det har varit andra parametrar som styrt mer är företagsledningens beslut och arbete.

Största hotet

En annan konsekvens är hur man nu skall betrakta den kommande nedtrappningen av stimulanserna. Centralbankerna i Kina och USA har redan börjat reducera marknadsaktiviteten.

Den europeiska centralbanken ECB, liksom svenska Riksbanken, trummar på som tidigare.

Förr eller senare kommer även de sistnämnda att börja minska stimulanserna och så småningom kommer, enligt deras egna prognoser, det vankas åtstramning.

Rimligtvis kommer börspåverkan reverseras åt andra håller. Frågan är om inte detta scenario är det största reella hotet mot börsen.

ANNONS
ANNONS

Relaterade artiklar:

Hit gick centralbankernas stimulanspaket. Dagens PS