Att inflationen har stigit i Sverige och omvärlden har knappast undgått någon investerare. Riktningen är uppåt i så gott som alla länder.

ANNONS

Till och med Japan och Schweiz har fått inflation, om än ytterst blygsam.

Sveriges inflation under snittet

I Sverige nådde inflationen 4,1 procent i december och det är den högsta inflationen sedan 1993. Men det är ändå lågt jämfört med resten av de större länderna i världen.

Enligt en färsk sammanställning av analysfirman Compounder ligger Sverige fortfarande på den undre halvan i inflationsrankingen. Inflationen är exempelvis nästan dubbelt så hög i länder som Spanien och USA.

Inflationen toppade i december

Men om den samlade ekonomkåren får rätt kommer det inte att bli så mycket högre inflation.

Analystjänsten Bloomberg har samlat in inflationsprognoser från alla de stora analyshusen och makroekonomerna.

Resultatet framgår av diagrammet nedan.

Inflationen kommer vara övergående
Källa: Bloomberg

Högre inflation inte inprisad

Det sammanvägda resultatet pekar mot att inflationen når en topp i USA i december på 7,1 procent. Sedan bär det av söderut igen.

ANNONS
ANNONS

I början detta år är inflationen tillbaka på 2,5 procent. USA tycks ligga först i inflationscykeln. Får ekonomerna rätt lär även Sveriges inflation toppa om något år.

En bibehållen hög inflation är i alla fall inte inprisad i marknaden.

Relaterade artiklar:

Guide för att hitta säkra investeringar. Dagens PS