Prissättningen av företagens vinster, med förkortningen P/E-tal, är fortfarande det enklaste och mest tillgängliga sättet för gemene man att få ett hum om börsen är rätt värderad.

ANNONS

För närvarande värderas den styrande USA-börsen (S&P 500) till ett framåtblickande P/E-tal på 17.

Nu tioårslägsta

Det är lägre än femårssnittet på 18,5. Det är också lägre, som diagrammet nedan visar, än tioårssnittet på 17,3. Det är första gången på tre år som det inträffar.

Källa: FactSet

Räntan spelar spratt

Men att dra slutsatsen att börsen nu är lågt värderad är sannolikt förhastad. Under de senaste tio åren har räntan nämligen varit närmare noll.

Nu ligger den snart på 5 procent, vilket är mer i fas med ett historiskt snitt. Då krävs en längre tillbakablick för att få relevant jämförelse på den nuvarande värderingen.

123 års empiri

Investmentbanken BofA har gått tillbaka ändå till år 1900 för att sätta in dagens värdering i ett historiskt perspektiv. Då blir bilden en helt annan.

Enligt BofAs beräkningar har snittet för P/E under de här 123 åren varit drygt 15. Det skulle indikera att börsen är över 10 procent för högt värderad.

Källa: BofA

För högt värderad – 20 procent för dyr

Men ännu mer relevant är, menar BofA, att exkludera de senaste 20 åren då räntan varit extremt låg. Då skulle snittet för P/E varit 13,6 (gult sträck).

ANNONS
ANNONS

Det skulle innebära att börsen är 20 procent för högt värderad. Det kan tyckas vara ett pessimistiskt scenario.

För aktieinvesterare får vi bara hoppas att räntan faller tillbaka snart för att få ihop värderingen

Relaterade artiklar:

Dubbelvinst för H&M – undvik lyxvarumärken [Dagens PS]