Trots ambitioner om att leva jämställt landar det oftast i mycket könsstereotypa lösningar, visar ny forskning.

Extremidrottande inom triathlon leder ofta till stora påfrestningar på familjelivet. Jämställdheten blir lidande då det främst är de manliga extremidrottarnas karriärer som premieras framför kvinnornas, enligt forskning vid Göteborgs universitet och Linnéuniversitet.

Studien baseras på intervjuer med 26 svenska triatleter, 14 män och tolv kvinnor, mellan 25 och 52 år gamla, och diskussionen fokuserar på balansen mellan träning, tävling och familjeliv.

”Tendensen är att det i de tävlandes familjer görs olika former av kompromisser som ofta landar i relativt könsstereotypa lösningar; något som i förlängningen i större utsträckning premierar männens idrottskarriärer, säger Thomas Johansson, professor i pedagogik med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet, i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Om någon eller båda föräldrarna är triatleter är det oftast kvinnan som får ta huvudansvaret för hemmet, visar studien.

Ibland blir enda utvägen skilsmässa.

Läs mer här.