Januaripartierna gav den svenska miljömålsberedningen uppdraget att formulera ett antal skarpa klimatmål. Men nu hotas förslag som uppfattas som kontroversiella.

ANNONS

Ungefär 60 procent av svenskarnas totala klimatpåverkan kommer sig av konsumtion av sådant som orsakat växthusgaser utomlands. De utsläppen har politiken helt bortsett ifrån när den har satt upp klimatmål och tagit fram verktyg för att begränsa utsläppen.

Det finns nationell statistik för konsumtionsbaserade utsläpp, men riksdagen har inte röstat igenom några målsättningar om hur de utsläppen ska gå ner.

”För ett år sedan gavs miljömålsberedningen i uppdrag att ta fram underlag för nya mål som ska omfatta även de utsläpp som svenskarna orsakar utomlands. Om de kommer på plats, blir Sverige först i världen med att sätta mål för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen”, skriver Dagens Nyheter.

Enligt en granskning som DN gjort kan den ambitionen nu gå i stöpet.

Skarpa klimatmål från oberoende bedömare

Opolitiska tjänstemän och experter har lagt fram en rad förslag till miljömålsberedningen, som politiker nu ska diskutera och ta ställning till. Men flera av förslagen uppfattas som alltför kontroversiella av de politiska representanterna. Det handlar framför allt om politiker från trojkan M-KD-SD.

På bordet ligger flera åtgärder inom textil, livsmedel, offentlig upphandling och flygtransporter, som exempelvis progressiv flygskatt riktad mot de rikaste resenärerna. Åtgärderna ska tillsammans bidra till att Sverige ska nå netto nollutsläpp för konsumtionsbaserade utsläpp 2050.

Men DN påpekar att flera politiker börjar dra öronen åt sig. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna pekas ut för att bromsa ambitionerna.

Flera partier, däribland Liberalerna, har exempelvis motsatt sig formuleringar om att svenskarna som helhet måste flyga mindre.

Stridsfråga: Fit for 55

Dessutom är EU:s satsning på utsläppsrätter, Fit for 55, en stridsfråga. Flera partier tycker att det är bättre att bedriva utsläppshandel än att begränsa den svenska konsumtionen. Den argumentationen går inte hem i det rödgröna blocket.

ANNONS
ANNONS

”Rent krasst har vi inte börjat diskutera sakförslag förrän i mitten av november. Vi har gått åtta månader tomgång”, säger Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson för Centerpartiet till Dagens Nyheter.

Överenskommelsen är hotad som helhet eftersom en del företrädare har hotat att rösta ner den. Annars är utsikten ett en lång rad förslag kommer att ändras drastiskt innan beslut kan fattas.

Läs också:

Isabella Lövin: ”Nu får det vara slut-utsläppt!”
EU missar klimatmål för transportsektorn