Kvinnor drabbas hårdare av klimatförändringar än män, särskilt i fattiga länder. Men att öka representationen av kvinnor i vissa bolagsstyrelser kan göra situationen bättre, enligt en rapport som Fortune har tagit del av.

ANNONS

En av orsakerna till att kvinnor drabbas hårdare av klimatförändringar än män är att de äger en ganska liten andel av alla förmögenheter och tillgångar, vilket minskar förutsättningarna för kvinnor att hantera klimatförändringarnas effekter. Det skriver Fortune.

I de delar av världen där kvinnors huvudansvar är att förse familjen med basvaror som mat, vatten och bränsle, kommer deras möjligheter att lyckas med det successivt att försämras. När det handlar om att odla upp egen mark, samla ved och hitta färskvatten kan översvämningar, torka, stormar och havsnivåhöjningen försämra allt. Klimatförändringarna kommer samtidigt att göra det svårare att utföra andra sysslor – som att utbilda sig eller jobba.

En rapport från sekretariatet i Bonn Climate Change Conference konstaterar att extremvädren påverkar fattiga kvinnor i vissa industrier. Bland annat blir kvinnor av med inkomster genom översvämningar i den bangladeshiska konfektionsindustrin.

Kvinnor påverkar omställning i företag

Samtidigt kan en strukturomställning där kapitalet flyttar ifrån en del smutsigare industrier i fattiga länder i sig slå hårt både mot kvinnor och minoriteter.

Att få bolag att ta hänsyn till alla de här aspekterna är inte alltid lätt. Gröna investeringar står inte överst på agendan för alla. Men enligt en rapport från Aon och Women+ in Climate Tech ska väl sammansatta bolagsstyrelser i alla fall kunna ge en viss inverkan.

Bolag med minst 30 procent kvinnor i styrelsen tenderar att också ha en bättre plan för omställningen, enligt rapporten.

”När du har ett mer blandat tema kommer de att komma med mer innovativa klimatlösningar och tänka ur fler aspekter”, skriver Suzanne Biegel, medgrundare till Gendersmart, till Fortune.

ANNONS
ANNONS

Enligt rapporten från Aon kan bättre representation leda till att kvinnor som drabbas direkt av klimatförändringarnas konsekvenser får ett bättre stöd, men också till att sänka utsläpp.

“Att exkludera kvinnor från beslutsfattande på högsta nivå, från planering och från programdesign, har lett till ett fragmenterat ansvarstagande vad gäller exempelvis avfall, vilket gör att den sektorn inte når sin fulla potential, säger Ellen Martin, påverkanschef på Circulate Capital.

Läs också:

WWF: Krig oroar mer än klimatet [Dagens PS]
AI hjälper till att minska koldioxidutsläppen i skärgåden [Dagens PS]