”Riksbankens experiment med minusränta har stått oss dyrt.”

Det skriver Fredrik N G Andersson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, och Lars Jonung, seniorprofessor vid Lunds universitet, på SvD Debatt.

Duon utgår från att minusräntan kommer att fortsätta påverka Sveriges ekonomi negativt under 2020.

Experterna hoppas ändå att Riksbanken dragit lärdom av sitt misslyckande, som de hävdar har lett till att penningpolitiken inte är i fas med konjunkturen, att hushållens skulder skenat, förmögenhetsklyftorna vuxit och den svenska kronan rasat i värde.

ANNONS
ANNONS

”Nu infinner sig frågan: Vad har Riksbanken uppnått med detta ekonomiska experiment? Var minuspolitiken 2015–2019 värd en överstimulerad ekonomi, med ökad upplåning och svagare krona? Vårt svar är nej”, slår Fredrik N G Andersson och Lars Jonung fast i debattartikeln i SvD.