Den svenska långtidsarbetslösheten ökar och nu varnar Svenskt Näringsliv för att den kan bli bestående.

annons
annons

Det är i en ny konjunkturprognos som arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv ser risker för att den stigande långtidsarbetslösheten ska rota sig, berättar TT i en artikel på SvD.se.

Svenskt Näringsliv pekar på fortsatta problem på arbetsmarknaden, särskilt den ökande klyftan mellan inrikes födda och utrikes födda. En oro finns även för att de med låg utbildning blir långtidsarbetslösa.

”Arbetslösheten kommer sjunka framöver men de som först kommer få jobb är de som står närmast arbetsmarknaden. De långtidsarbetslösa tvingas vänta längre bak i kön till de nya jobben också när konjunkturen förbättras under kommande år”, varnar Svenskt Näringsliv i konjunkturrapporten.

I år väntas arbetslösheten bli 8,6 procent i genomsnitt för att sjunka tillbaka till 7,8 procent nästa år.

Läs även: M halverar arbetslösheten – på pappret [DagensPS.se] »

ANNONS
ANNONS