Företagskonkurserna sjönk med 20 procent i februari och har nu minskat två månader i rad. Men bilden är tudelad. För hotell- och restaurangbranschen fortsätter kräftgången och konkurserna inom denna sektor steg med 48 procent, jämfört med februari 2020.

Det visar ny statistik från UC.

”Restaurangbranschen är den enda branschen där konkurserna ökar jämfört med februari 2020, från 29 till 43. Det lär tyvärr inte blir bättre när caféer och restauranger från och med idag omfattas av nya, hårdare restriktioner”, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC.

Damberg tror samtidigt att flera hårt drabbade branscher kommer att få ett lyft när vaccineringarna tar fart.

”Hushållens sparande är högt och konsumtionsutrymmet har ökat i och med låg inflation, låga räntor och stigande sysselsättning. Det talar för att flera drabbade branscher som transporter, resetjänster och underhållningsindustri kommer att få ett lyft när vaccineringarna tar fart. Den bransch som kan få ta stryk är de kommersiella fastighetsbolagen som kan få det svårare om hemarbetet fortsätter helt eller delvis på samma sätt som nu”, säger han.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Hamburgerjättens vd: Vi är regeringens slagpåse [DagensPS.se] »