Att vara med och leda en styrelse är ingen lätt uppgift, och därför är det viktigt att ställa rätt frågor innan medlemmarna tar in personer som kan ta sig an den uppgiften. Här är några viktiga frågor som är viktiga att ha med.

ANNONS

Det är Harvard Business Review som har intervjuat chefer som leder eller har lett några av USA:s viktigaste styrelser och tillsammans har de satt ihop frågor som styrelsemedlemmar kan ställa till sina blivande ledare.

Uppfattat rollen att leda styrelsen?

En viktig fråga är om den blivande styrelseordföranden tydligt har uppfattat sin respektive roll. Om rollen inte är helt glasklar så kan spänningar snabbt uppstå mellan vd:n och andra styrelsemedlemmar, eftersom ansvarsfrågan kan komma att ifrågasättas.

Lönen är en annan brännande fråga. Hur mycket bör den ligga på för någon som ska leda styrelsen?

Hur länge kan en styrelseordförande sitta?

Är tidsgränser bra att ha? Bör en en bra ledare kliva ner efter några år? S&P 500:s styrelseledare har i genomsnitt suttit över fyra år, och enligt samtalen hos Harvard Business Review tyder på att tidsgränser inte är nödvändiga.

Vad händer om flera styrelseledamöter är intresserade av ordföranderollen? Ett sätt kan vara för styrelseledamöter att fylla i en undersökning där de identifierar de tre eller fyra styrelseledamöter som styrelsen inte skulle kunna leva utan och sedan välja ut den viktigaste kandidaten utifrån det.

Hur mycket makt har vd:n i att välja ut en ny ordförande? Eftersom de två arbetar nära varandra så är det viktigt att vd:n är med och väljer en ny chef över styrelsen.

Har alla egenskaper?

Slutligen är det viktigt att fråga styrelsen om den verkligen ser att den nya ordföranden har alla de egenskaper som krävs för att leda styrelsen. Den nya chefen ska kunna samla in information från styrelseledamöterna och leverera dem till vd:n på ett heltäckande sätt.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Förre Nordea-vd:n ny i storbanken Citis styrelse [Dagens PS]

Läs även: Ericsson vill ha Carlsson som ordförande i styrelsen [Dagens PS]