Svensk verkstads- och teknikindustri bromsar in generellt men orderingången ökar något och efterfrågan på arbetskraft är alltjämt hög.

ANNONS

Det här konstaterar Teknikföretagen i senaste mätningen, som refereras av TT på SvD.se.

Förutom bra orderingång överlag och hög efterfrågan på arbetskraft, även om den avtar, uppges andelen företag med fullt kapacitetsutnyttjande vid sina anläggningar bara minska lite.

Över det historiska snittet

Fortfarande ligger kapacitetsutnyttjandet inom verkstadssektorn över det historiska snittet, skriver TT i artikeln.

Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen, förväntar sig dock att teknikindustrins affärsklimat blir mer dystert under 2023.’

Det skriver han i en kommentar i bransch- och arbetsgivarorganisationen Teknikföretagens kvartalsvisa barometer.

Däremot räknar han med fortsatt goda utsikter på arbetsmarknaden i verkstadsbranschen och förklarar att det är fortsatt brist på arbetskraft.

ANNONS
ANNONS

Läs även: PMI: Tjänstekonjunkturen mer bräcklig [Dagens PS]

Läs mer: Underleverantörer befarar det värsta [Dagens PS]