Var tredje tjänsteman i Sverige överväger att säga upp sig, den vanligaste anledningen är att de vill ha högre lön.

ANNONS

En ny rapport från Sodexo som bygger på en Novus-undersökning visar att var tredje tjänsteman överväger att sluta på sitt arbete. De vanligaste orsakerna är att de vill ha högre lön, att de inte känner sig tillräckligt motiverade eller har tillräckligt intressanta arbetsuppgifter, eller inte tycker att ledarskapet är bra.

I rapporten Nya krav på arbetsgivare när kampen om talangerna tätnar – en rapport om anställdas behov och motivationsfaktorer i det nya arbetslivet har Novus telefonintervjuat 1 011 svenska tjänstemän i privat och offentlig sektor, och 300 chefer med personalansvar, om vad som får arbetstagare att trivas och motiveras på jobbet, samt om hur benägna de är att byta jobb.

Viktigt med flexibilitet

De viktigaste orsakerna till att tjänstemännen skulle överväga en ny arbetsgivare är bättre lön och förmåner, intressantare och mer motiverande arbetsuppgifter och att i större utsträckning få arbeta med något de brinner för.

Flexibilitet är också viktigt, var tredje tjänsteman som under pandemin har arbetat på distans skulle fundera på att säga upp sig om arbetsgivaren krävde heltidsarbete på kontoret, 11 procent skulle säga upp sig direkt.

Vill bestämma var de jobbar

Nästan var fjärde tjänsteman skulle överväga en ny arbetsgivare för att i högre grad få bestämma var och när de jobbar.

”De senaste åren har det skett ett skifte i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare med mer fokus på individen. Arbetstagarna har nya behov idag och värdesätter flexibilitet, att deras arbetsplats har sunda värderingar och att de får utvecklas på jobbet. Företag som vill locka talanger behöver kunna erbjuda det om de ska fortsätta vara attraktiva och konkurrenskraftiga på sikt”, säger Johanna Langer, marknadschef på Sodexo, i ett pressmeddelande.

Ett maktskifte har skett

I rapporten dras slutsatsen att det skett ett maktskifte från arbetsgivare till arbetstagare och att konkurrensen om talangerna har hårdnat. Sodexo presenterar fyra åtgärder för att möta de behov som uppstått i det nya arbetslivet.

ANNONS
ANNONS
  1. 1. Förenkla socialt utbyte och låt kontoret bli ett moderskepp, i dag är kontoret för många i första hand en plats för socialt utbyte. Det kan bli en attraktiv del av jobberbjudandet att även erbjuda alternativa arbetsplatser utanför hemmet och andra sociala förmåner som underlättar social interaktion.
  2. 2. Erbjud förutsättningar för flexibilitet och autonomi. Många önskar större frihet i varifrån de arbetar och mer självbestämmande, men en närvarande chef är lika viktig oavsett varifrån de anställda jobbar.
  3. 3. Skapa utrymme för inspiration och kompetensutbyte. Det är viktigt för de anställda att kunna fortsätta utvecklas i sitt yrkeskunnande, chefens funktion har allt mer formats till att coacha och stötta medarbetare.
  4. 4. Förändringarna i arbetslivet skapar behov av flexibla företag med flexibla lösningar, för att bli mer anpassningsbar är lösningen att kunna omforma lokaler och kontrakt som passar de behov som finns nu och framöver.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Majoritet kan tacka nej till jobb med dåligt kontor [Dagens PS]