Tillväxtverket meddelar att inga ekonomiska medel utgår till företag för att stödja anställda som har semester. ”All semester ska räknas som frånvaro”, skriver de i ett uttalande. 

ANNONS

Företag i Sverige kan söka de stöd för korttidsarbete som tidigare utannonserats av Tillväxtverket. Nu meddelar dock myndigheten att anställdas semester inte inkluderas i detta stöd.

I ett uttalande skriver myndigheten:

”Tillväxtverket har tidigare har gjort bedömningen att betald och intjänad semester likställs med närvaro. Vi har nu efter en analys gjort en reviderad tolkning och kommit fram till att all semester ska räknas som frånvaro och därmed inte ingå i beräkningen av det preliminära stödet”.

Enligt branschorganisationen Företagarna kommer detta att påverka många företags finansiella planering, då de redan lagt upp semesterplaner med de gamla reglerna i åtanke.

”Vissa företag kommer nu att behöva ändra på förläggningen av semester för att klara ekonomin. Även om man har en lojal och förstående personal så är det lätt att förstå att det skapar dålig stämning. Företag som måste återkalla utlagd semester kan också bli skadeståndsskyldig för utlägg som anställda gjort för till exempel stughyra, om de inte kan vara lediga”, säger Företagarnas chefsjurist Karin Berggren.

ANNONS
ANNONS

Läs mer om de nya reglerna på Tillväxtverkets hemsida.