Närmare hälften av de svenska exportföretagen lägger planerade investeringar i malpåse – orsaken är det höga elpriset, enligt ny rapport.

ANNONS

Två tredjedelar av de exporterande industriföretagen i Sverige är enligt en undersökning som halvstatliga Business Sweden nu presenterar måttligt eller kraftigt påverkade av det stigande elpriset.

”Livsmedel, trä och papper, kemi och läkemedel samt fordon är de branscher som signalerar störst negativa konsekvenser”, säger Lena Sellgren, chefekonom på Business Sweden.

Totalt har 501 företag deltagit i undersökningen som genomfördes på uppdrag av Business Sweden 31 oktober-23 november.

Företagen vittnar om hur de ökande elpriserna påverkat deras affärsverksamheter och förväntad påverkan fram till slutet av februari 2023.

Dramatiken ökar i exportföretagen närmaste tiden

I dagsläget uppger alltså 75 procent av företagen att de höga elpriserna fått måttlig eller mycket stor negativ effekt på deras lönsamhet.

ANNONS
ANNONS

Men den siffran väntas öka till 80 procent av företagen till slutet av februari nästa år.

De flesta företagen har vidtagit åtgärder för att minska sin elförbrukning, men en fjärdedel av respondenterna anger att de valt att omplanera sin produktion.

Avveckling hotar delar av företagens verksamhet

”En liten men ökande andel av företagen, 7 procent, väntas avveckla delar av sin verksamhet i Sverige”, skriver organisationen i  pressmeddelandet.

De kommande tre månaderna väntas kraftigare åtgärder vidtas där nästan 30 procent av företagen väntas dra ned på personalen och närmare 50 procent lägger planerade investeringar på is.

”Det är oroväckande signaler att elpriset bidrar till ett så brett negativt genomslag i företagens lönsamhet och det kommer att få kännbara konsekvenser på sikt”, säger Lena Sellgren.

En del av företagen får elprisstöd

Sveriges varuexport uppgick till rekordhöga 1 626 miljarder kronor 2021, enligt Business Sweden som uppger att tillverkningsindustrin stod för 1 496 miljarder kronor, eller 92 procent.

ANNONS
ANNONS

En del av exportföretagen som drabbats av elprischocken kommer att få ta del av statens elprisstöd, men det är oklart när det betalas ut och hur många företag det omfattar, skriver TT.

Lena Sellgren slår fast i en intervju med nyhetsbyrån att det ”ett stödbehov”, dock tycker hon att politikerna borde rikta stödet till de företag som behöver det mest.

Läs även: Inget gasstöd från Ebba Busch till företag [Dagens PS]