Ökade lokalhyror gör att två tredjedelar av alla kläd- och skobutiker riskerar att slås ut, det visar data från Svensk Handel.

ANNONS

Hyrorna för kommersiella lokaler höjdes med nästan 11 procent i januari och hyrornas andel av butikers omsättning ökar.

3 100 butiker kan gå i konkurs

En ny rapport baserad på data från branschorganisationen Svensk Handels hyresdatabas visar att två tredjedelar av kläd- och skohandeln riskerar att slås ut.

”Enbart inom kläd- och skohandeln ligger 3 100 butiker i riskzonen för att gå i konkurs eller försättas i rekonstruktion”, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel i ett pressmeddelande.

Sofia Larsen, vd på Svensk Handel
Sofia Larsen, vd på Svensk Handel. (Foto: Svensk Handel)

 

Hon förklarar att ett avgörande skäl till att många ändå klarar sig är dagens system med hyresrabatter.

”Det är en företeelse som ökar enligt de siffror vi presenterar i dag”, säger hon i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Strukturellt problem på hyresmarknaden

Svensk Handels analys bygger på hyresdata för 2021 och en tidigare hyresundersökning för kläd- och skohandeln.

Sedan dess har de flesta fått ytterligare två hyreshöjningar, i januari 2022 med 2,8 procent och i januari 2023 med 10,9 procent.

Förutom siffrorna i databasen svarar 95 procent av respondenterna i en enkätundersökning att hyresrabatter är vanligare än sänkningar av bashyran.

Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert på Svensk Handel, med fokus på hyresfrågor, menar att omfattande hyresrabatter indikerar att vi har ett strukturellt problem på dagens hyresmarknad.

Tar allt större del av marginalen

”Det är uppenbart att vårt system med marknadshyra idag urholkas då transparensen är obefintlig och det finns incitament i form av rabatter som tillfälligt hjälper hyresgästerna till mer rimliga betalningsnivåer medan marknadshyran kvarstår”, säger hon i pressmeddelandet. 

Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert på Svensk Handel, med fokus på hyresfrågor
Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert på Svensk Handel, med fokus på hyresfrågor. (Foto: Svensk Handel)

 

För butikerna är den bild som sammanställningen av hyresdatabasen visar dyster, hyran förbrukar en allt större del av marginalen.

ANNONS
ANNONS

”Detta är förstås särskilt allvarligt i en tid när handeln redan pressas av en kraftigt minskad efterfrågan, en svag valuta och andra stora kostnadsökningar, säger Elisabet Elmsäter Vegsö i pressmeddelandet.

Kan bli upp till 20 procent

Hon säger vidare att Svensk Handel ser en överhängande risk för att årets KPI-indexering kommer leda till stora hyresökningar eftersom inflationen fortfarande är hög.

”Om regeringens och Riksbankens prognoser för KPI slår in kommer hyresökningen på tre år, 2022–2024, kunna uppgå till omkring 20 procentenheter”, säger hon i pressmeddelandet.  

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och företag? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Kraftigt höjda hyror – handlarnas nästa smocka [Dagens PS]