I senaste undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex, SKI, får 58 av Sparbankerna högsta betyg för nöjdast företagskunder.

ANNONS

”58 av Sveriges Sparbanker har som grupp nöjdast kunder bland företagarna även i år”, framgår det i ett pressmeddelande.

”Vi är både ödmjuka och tacksamma inför våra kunder, deras förtroende är det viktigaste vi har och vi är glada över att hålla en hög kundnöjdhet”, säger Patrik Meijer, vd Sparbanken Skaraborg, i en kommentar om att Sparbankerna har nöjdast företagskunder.

På privatsidan hamnar Sparbankerna tvåa med övriga banker i topp, det vill säga diverse nischbanker.

I ett pressmeddelande skriver Svenskt Kvalitetsindex, SKI, att pandemin tycks ha gynnat storbankerna: Nordea, Swedbank, SEB, Danske Bank och Handelsbanken.

Storbankerna gör framryckning

Storbankerna uppges ha minskat försprånget till nischaktörerna när det gäller svenska bankkunders nöjdhet.

ANNONS
ANNONS

”Det som är särskilt tydligt i årets studie är att de största förbättringarna bland både privat- och företagskunder skett hos de stora bankerna. Skillnaden i nöjdhet mellan branschens olika aktörer har aldrig varit mindre. Allra nöjdast är kunderna dock fortsatt med nischade aktörer som fokuserar på specifika finansiella tjänster”, säger Johan Parmler, vd för Svenskt Kvalitetsindex.

Bland privatkunder får alltså gruppen övriga banker högst betyg.

På företagssidan är det även i år gruppen med enskilda sparbanker som har nöjdast kunder.

Handelsbanken är fortsatt den stora bank som totalt sett har nöjdast kunder.
Störst indexökning i privatkundsegmentet gör dock Danske Bank och Nordea.
Bland företagskunderna står SEB och Swedbank för störst förbättringar. Länsförsäkringar Bank tappar däremot i just detta segment, enligt SKI som konstaterar att lägre nöjdhet hos passiva kunder med få tjänster och högre nöjdhet hos aktiva kunder med lån och sparande är en generell bild som funnits länge.

Till den kan nu också läggas stor skillnad i nöjdhet mellan åldersgrupper.

ANNONS
ANNONS

”Det intressanta är hur bilden av bankerna skiljer sig mellan olika kundsegment. Bland yngre kunder lyckas de stora bankerna riktigt bra genom riktad marknadsföring, konkurrenskraftiga digitala tjänster samt en bra image lyfta kundupplevelsen”, säger Johan Parmler.

Läs mer här.

Läs även: Missnöje över Telia – drunknar i klagomål [Dagens PS]