I SEB:s nya företagarindikator faller samtliga ekonomiska indikatorer – det är femte månaden i följd som företagarnas optimism minskar.

ANNONS

Bankens företagarindikator sjunker till 10 från förra månadens notering på 12 och det är femte månaden i rad som den minskar, skriver SEB, som varje mäter företagarnas syn på affärerna.

Samtliga ekonomiska indikatorer faller och är nu negativa.

Omsättningen minskar från plus 3 till minus 10, likviditeten minskar från plus 3 till minus 7 och arbetstiden minskar från minus 2 till minus 8, jämfört med förra månadens balansmått.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden minskar med en enhet, från 26 till 25 procent.

SEB:s privatekonom: Orosmolnen är flera och sätter spår

Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar samtidigt från 14 till 15 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling ökar med en enhet från 57 till 58 procent.

Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på 10 enheter, vilket är en minskning med 2 enheter från förra månaden.

”Företagarnas framtidssyn dämpas för femte månaden i rad och hela förra årets positiva utveckling är nu bortblåst. Det är tydligt att alla ekonomiska orosmoln i form av höga elpriser, stigande inflation, restriktioner och karantänsregler har satt sina spår hos landets egenföretagare under inledningen av 2022”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i pressmeddelandet från banken.

ANNONS
ANNONS

”Den ekonomiska osäkerheten är nu ett faktum när företagare uppger att samtliga ekonomiska indikatorer minskat jämfört med förra månaden. Regeringens avisering om ett slutdatum för restriktionerna och en subvention för hushåll med hög elförbrukning kan komma att ge företagare välbehövligt syre”, tillägger han.

Läs även: Syna: Fortsatt nedgång i konkurser [Dagens PS]