Kan du gissa vad som toppar listan – och håller du med dem?

ANNONS

Det är Novus som på uppdrag av Länsförsäkringar frågat företagare vad de tror är viktigast för att rekrytera och behålla medarbetare.

Undersökningen refereras av Kvalitetsmagasinet och nästan nio av tio företagare lyfter fram både den psykosociala och fysiska arbetsmiljön, där mobbning och kränkningar inte förekommer.

Företagarna tror att en bra lön har största betydelse för att attrahera personal.

Hela 60 procent av arbetsgivarna svarar att en konkurrenskraftig lön väger tyngst.

Därefter kommer tjänstepension (35 procent) följt av sjukvårdsförsäkring (27 procent) och flexibla arbetstider (24 procent).

ANNONS
ANNONS

Även friskvård och måltidsförmåner anses vara viktiga.

Fotnot: 649 företag med upp till 49 anställda deltog i undersökningen, som genomfördes med webbintervjuer.