Efter två tuffa år i pandemin är SJ åter lönsamt, men kundnöjdheten minskar då bland annat SJ:s punktlighet fortfarande är låg.

ANNONS

Under andra kvartalet ökade tågresandet enligt företaget med 127 procent jämfört med samma tid i fjol.

”Det är fantastiskt att efterfrågan ökade så snabbt efter att restriktionerna släppte, och det gör att vi verkligen kan genomföra våra planerade investeringar på upp till 19 miljarder kronor”, säger SJ:s vd och koncernchef Monica Lingegård.

Kunderna hoppar emellertid inte av glädje. Särskilt då SJ fortfarande har svårt att hålla tiderna.

Punktligheten är under all kritik.

Och det är inte de enda problemen tågoperatören brottas med. Lokförarbrist och inställda avgångar kan sällas till listan.

”Hela järnvägsbranschen är just nu påverkad av den lokförarbrist som råder och de sena besked som Trafikverket ger gällande sommarens banarbeten. Det gör bland annat att de planerade utbudsökningarna för att möta efterfrågan inte har kunnat genomföras fullt ut och SJ har även tvingats ställa in en mindre andel avgångar under kvartalet. SJ startar nu lokförarutbildning i egen regi för att öka antalet utbildade lokförare”, skriver det helstatligt ägda bolaget i ett pressmeddelande.

Så gick SJ i Q2 i korthet:

• Nettoomsättningen uppgick till 2 769 MSEK (1 486)

• Rörelseresultatet uppgick till 582* MSEK (-415)

ANNONS
ANNONS

• Kvartalets resultat uppgick till 437 MSEK (-334)

Här kan du ta del av kvartalsrapporten i sin helhet.

Läs mer: Krönika om SJ ser ut att bli ärende för polisen [Dagens PS]