Scandinavian Biogas bygger ut sin anläggning på Gladö kvarn. Den nya anläggningen ska möta ökad efterfrågan på biogas och Naturvårdsverket investerar 135 miljoner kronor i satsningen. I och med utbyggnaden blir Gladö Kvarn den största anläggningen i sitt slag.

ANNONS

Den nya anläggningen kommer att producera 220 GWh flytande biogas per år, vilket motsvarar 22 miljoner liter diesel. Den tidigare största anläggningen är norska Skogn, skriver Klimatklivet i ett pressmeddelande.

Scandinavian Biogas kommer att investera 300 miljoner i anläggningen som kommer att flytandegöra både biogasen från Gladö Kvarn men också biogasen från produktionsanläggningen i Henriksdal i Stockholm. Den senare når Gladö Kvarn via ett utbyggt gasnät för att där omvandlas till flytande form.

Scandinavian Biogas beviljas 135 miljoner i stöd

Biogasen är är utvunnen ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall.

Naturvårdsverkets program Klimatklivet har beviljat investeringsstöd om 135 miljoner kronor till projektet. Anledningen är den stora utsläppsminskningen som biogasen ger möjlighet till.

”Vår ambition är att gasnätet som finns i Stockholm ska växa i takt med att staden växer. Dels ökar tillgången till matavfall när stockholmarna blir fler, dels blir behovet av hållbara energikällor allt viktigare i takt med befolkningsökningen”, säger Cecilia Hedqvist, vd på Gasnätet Stockholm.

ANNONS
ANNONS

Läs också

Gasnätet Stockholm gör stor investering [Dagens PS]