För att möta ökad efterfrågan på fossilfria drivmedel bygger Gasnätet Stockholm ut sitt gasnät och gör omfattande investeringar.

ANNONS

I höst ska arbetet med utbyggnad av gasnätet i Stockholm påbörjas. Utbyggnaden ska göras i samarbete med Scandinavian Biogas, som ska utveckla sin anläggning för att kunna omvandla biogasen till flytande form. Det kommer bli den första anläggningen av den typen i Europa.

Syftet med utbyggnaden, som kommer möjliggöra ökad produktion av biogas, är att kunna erbjuda fossilfritt bränsle till sjöfarten, tunga transporter och industrin. Biogasen framställs av organiskt material från matinsamling och från avloppsslam från reningsverk, varför den är helt fossilfri.

Växa i takt med staden

”Vår ambition är att gasnätet som finns i Stockholm ska växa i takt med att staden växer. Dels ökar tillgången till matavfall när stockholmarna blir fler, dels blir behovet av hållbara energikällor allt viktigare i takt med befolkningsökningen”, säger Cecilia Hedqvist, vd på Gasnätet Stockholm i ett pressmeddelande.

Det är fler och fler bolag som efterfrågar fossilfria drivmedel och biogasen är efterfrågad. Gasnätet Stockholm investerar nu 45 miljoner kronor i utbyggnaden och det är den största investeringen bolaget gjort sedan fordonsgasnätet byggdes ut för mer än tio år sedan.

Marknad inom industri och shipping

”Efterfrågan på flytande biogas pekar starkt uppåt. Flytande biogas används i allt större utsträckning inom tunga transporter, men vi bedömer att det i framtiden även kommer att finnas en marknad inom shipping och industri, ja även i framställningen av fossilfritt stål förväntas biogasen få en viktig roll. Dessutom ökar tillgången på insatsvaror för att framställa biogas. Därför har vi tillsammans med våra samarbetspartners beslutat satsa på denna utbyggnad som gör anläggningen i Södertörn till norra Europas största”, säger Matti Vikkula, koncernchef för Scandinavian Biogas.

ANNONS
ANNONS

Scandinavian Biogas har tilldelats medel från Klimatklivet, det statliga stödet till investeringar som minskar utsläpp av växthusgaser, vilket delvis kommer finansiera projektet.

Läs mer:En fantastisk affär för Josabs aktieägare” [Dagens PS]