Så här många blev arbetslösa i Sverige förra veckan enligt Arbetsförmedlingens veckostatistik. Fler får också jobb men långtidsarbetslösheten oroar.

ANNONS

Drygt 4 000 fler öppet arbetslösa, 4 023 personer för att vara exakt. Så många blev arbetslös i Sverige förra veckan.

Arbetsförmedlingen konstaterar i sin veckostatistik att antalet öppet arbetslösa i förra veckan uppgick till 193 831 personer

Antalet sökande i program med aktivitetsstöd sjönk till 218 805 från 221 535.

Fler får jobb

Antalet sökande som fick arbete under veckan var 11 020 personer, det var fler än veckan före då 9 972 arbetslösa fick jobb.

Under förra veckan registrerades 12 646 personer som nya jobbsökare, vilket kan jämföras 11 439 veckan innan.

Nyanmälda platser uppgick till 20 222 stycken.

Veckan före nyanmäldes 27 557 platser.

ANNONS
ANNONS

Förra veckan kunde Dagens PS rapportera om, med hänvisning till TT, att den svenska arbetslösheten sjunker, att färre varslas om uppsägning och att det finns ganska gott om jobb att söka.

Långtidsarbetslösheten oroar

Det som däremot oroar Arbetsförmedlingen är långtidsarbetslösheten, som fortsätter öka.

Vid maj månads utgång var 189 000 klassificerade som långtidsarbetslösa. Arbetsförmedlingen tror att över 200 000 kan vara långtidsarbetslösa i landet innan årets slut.