Klimatomställningen kan bli ganska billig, konstaterar en ny rapport. I Norden behöver den inte kosta mer för varje invånare än ett abonnemang på Netflix.

ANNONS

De nordiska länderna är på väg att missa målet i FN:s Paris-avtal om max 1,5 graders uppvärmning till 2050, då vi har skrivit under på att vara koldioxidneutrala, det vill säga ha gjort oss av med alla koldioxidutsläpp, samt neutralisera dem vi inte har gjort oss av med.

Men bara 39 procent av de största företagen minskade sina utsläpp förra året.

Nu har konsultfirman BGC (Boston Consulting Group) sammanställt en rapport där de slår fast att Sverige och de andra nordiska länderna måste minska sina utsläpp mer än tre gånger snabbare än nu. Annars kommer vi vara 80 megaton koldioxidekvivalenter bort från det som kallas ”netto noll” eller ”net zero” 2050.

”Den goda nyheten är att det är ekonomiskt möjligt att nå Net Zero, om vi agerar smart och lyckas samordna våra klimatåtgärder över hela Norden och gemensamt investerar i den gröna omställningen”, säger Thomas Jensen, Managing Director & Senior Partner och VD för BCG i Sverige.

Netflix referenspunkt för kostnad

Enligt BGC:s uträkning behöver de nordiska länderna investera totalt 860 miljarder euro fram till 2050 för att nå målet, men eftersom samhällsekonomin påverkas positivt på andra sätt av omställningen blir kostnaden betydligt mindre, ungefär 118 miljarder euro, eller 140 euro per person och år.

”Vi kommer att behöva investera enorma summor men det mesta kommer att generera nya intäkter. Den faktiska kostnaden per person motsvarar bara kostnaden för en Netflix-prenumeration”, säger Thomas Jensen.

Han påpekar att Norden med sina naturresurser har flera konkurrensfördelar gentemot andra länder.

ANNONS
ANNONS

I rapporten presenterar BCG en plan framåt som baseras på en omfattande teknisk analys där totalt 60 möjliga lösningar för minskade utsläpp identifieras. Konsultfirman kommer fram till att det går att räkna med en BNP-ökning på 2 procent och 100 000 nya jobb, som en följd av omställningen.

BGC utpekar fem näringar som gör Norden konkurrenskraftigt. Det handlar om material och tillverkning med litet koldioxidavtryck, sammankopplade fossilfria energisystem, gröna byggnader och infrastruktur, hållbart jordbruk och biosfär samt fossilfria transporter och logistik. Med rätt satsningar menar BGC att de nordiska länderna både kan bli koldioxidneutrala och konkurrenskraftiga.

Läs också:

Så bra är gruvbolag på klimatanpassning [Dagens PS]