Tjänstesektorn har upplevt det största omsättningstappet från coronapandemin. Runt ett av tio företag i tjänstesektorn uppger att omsättningen minskat med över 75 procent, enligt Konjunkturinstitutets första extraundersökning.

ANNONS

Totalt har 78 procent av tjänstebolagen upplevt en lägre omsättning de senaste två veckorna.

Mest dyster är utvecklingen inom hotell- och restaurangbranschen där hälften av bolagen sett omsättningen minska med över 75 procent. Den rejäla nedgången kommer från de hårda restriktioner som införts för att begränsa smittspridningen. Enligt en tredjedel av företagen är risken för avveckling nu hög.

Inom tillverkningsindustrin har 71 procent av bolagen haft en lägre omsättning de senaste två veckorna. Nästan 15 procent har upplevt en halverad omsättningstapp jämfört med normalt.

ANNONS
ANNONS

”Nästan en tredjedel av företagen inom tillverkningsindustrin uppger samtidigt att det finns en risk för att verksamheten ska behöva avvecklas. Inom tjänstesektorn uppger 40 procent av företagen en risk för avveckling, varav åtta procent av företagen bedömer risken som hög”, skriver institutet.