Att som arbetsgivare inte erbjuda sina anställda flexibilitet kan generera i att man förlorar anställda, men också går miste om nya talanger på arbetsmarknaden. Det visar State of Hybrid Work 2022, en färsk undersökning genomförd av Owl Labs.

ANNONS

Att ha ett så kallat “9-till-5-jobb” utan möjlighet att arbeta hemifrån eller flexibel arbetstid är inte längre ett alternativ på dagens arbetsmarknad. På senare tid har istället fenomenet flexibelt arbete blivit det nya normala för såväl arbetsgivare som anställda. En lösning som bygger på ett ömsesidigt förtroende och frihet under ansvar.

Nytt arbetsklimat

Enligt The State of Hybrid Work Report 2022, en ny studie som idag presenteras av det kollaborativa teknikföretaget Owl Labs förväntar sig de flesta anställda idag en flexibilitet hos sin arbetsgivare när det kommer till varifrån och när de arbetar. Detta som ett resultat av två oroliga år av pandemi där en hel värld tvingats anpassa sig till ett arbetsklimat utan fasta arbetsplatser.

Som ett led i det behöver arbetsgivare nu se över sina anställningsvillkor och policys för att behålla befintliga anställda, men också locka till sig lovande kandidater och talanger.

Flexibilitet avgörande

Enligt The State of Hybrid Work Report 2022 har närmare 40 procent av de anställda i Sverige bytt jobb under de senaste två åren.

43 procent av dem uppger även att de skulle tacka nej till ett jobberbjudande om flexibla timmar inte erbjöds, medan var tredje anställd skulle avstå om inte arbetsplatsen var flexibel.

I studien som genomförts bland 2 000 företagsledare och chefer i Norden, varav 500 i Sverige, framgår det också att 33 procent av de anställda skulle tacka nej till ett potentiellt jobberbjudande om en framtida arbetsgivare krävde att de skulle arbeta från kontoret på heltid.

Hybridarbete önskvärt

Vidare tar studien även upp de förmåner som anställda värderar högst av en arbetsgivare. Även här väger flexibilitet tungt. Särskilt då i termer av arbetstimmar, men också utifrån aspekter som möjlighet till 4-dagars arbetsvecka och obegränsad semester.

ANNONS
ANNONS

Studien visar också att den ideala arbetsfördelningen är att spendera tre dagar på kontoret och två dagar på distans. Med det sagt finns det en oro bland nästan hälften av de tillfrågade i studien att distansarbete ska försämra möjligheterna till förmåner och favörer och istället gynna de kollegor som befinner sig fysiskt på kontoret.

Hela 54 procent av av de anställda i Norden tror att arbetsgivare har mer förtroende för kontorsarbetare på heltid än de har för hybrid- eller distansarbetare. En tredjedel av Nordens kontorsanställda upplever även att det är svårt att bygga relationer med kollegor som arbetar på distans.

Det visar att distansarbete kräver både planering, utbildning och engagemang från arbetsgivarens sida om det ska fungera. Det kan även vara klokt att se över företagskulturen om arbetsteamet är av det mer utspridda slaget.

”Nu går vi in i nästa fas när det kommer till hur vi faktiskt arbetar och det är tydligt att arbetsgivare över hela Europa måste tillhandahålla flexibilitet över när, var och hur deras team arbetar för att säkerställa att de håller medarbetarna engagerade och nöjda”, säger Frank Weishaupt, vd för Owl Labs.

Han tror även att det är viktigt att ha ett öppet sinne som chef och inte titta snett på de anställda som tillbringar mindre tid på kontoret än andra.

”Det framgår också av vår forskning att anställda kräver mer av sina arbetsgivare idag, när det kommer till den övergripande tillfredsställelsen på jobbet. Att erbjuda en robust och flexibel uppsättning personalförmåner har aldrig varit viktigare för att behålla topptalanger”, säger Weishaupt.

Modern, inkluderande teknik

Under 2022 bör fokus för arbetsgivare överlag därför ligga på att se över samtliga strategier för att behålla personal och locka till sig ny.  Hit räknas utöver förmåner och flexibilitet att man erbjuder modern, inkluderande teknik i det dagliga arbetet, som till exempel förbättrade verktyg för videokonferenser och möten.

Mycket talar också för att metaverse kan bli nästa stora omvälvande teknik på arbetsplatsen, vilket gör att man som organisation behöver planera för hur en sådan övergång skulle kunna implementeras i verksamheten. Inte minst om det gynnar det flexibla arbetet, vilket undersökningen visar att 45 procent av de anställda i Norden tror.

ANNONS
ANNONS

“Teknik kommer att vara viktigt för att upprätthålla en engagerande och jämställd arbetsplats. Även om utbredningen av metaverse på jobbet kommer att ta tid så kommer enkla förbättringar av videokonferensupplevelsen att ha en betydande inverkan på den övergripande arbetsupplevelsen samt laganda och kultur”, säger Frank Weishaupt.

Om undersökningen

Owl Labs undersökning genomfördes under februari månad 2022 och inkluderade 2 000 företagsledare och chefer i Norden, varav 500 från Sverige 500 från Finland, liksom 500 vardera från Danmark och Norge.

Med State of Remote Work 2022 hoppas Owl Labs kunna stärka organisationer som använder sig av distans- eller hybridarbete.

Läs även: Zelenskyj visar på ledarskap och insikter för näringslivet [Dagens PS]

Läs även: Anställda tröttnar – Mark Zuckerberg besatt av metaverse [Dagens PS]