LKAB är den största ägaren i SSAB. Nu vill gruvjätten se en tydlig strategi i att stålbolaget SSAB blir en fossilfri stålproducent.

ANNONS

LKAB har ökat sitt innehav av röststarka A-aktier i SSAB till 16 procent från tidigare 10,5 procent.

Samtidigt vill den starka huvudägaren nu se en tydlig strategi på hållbarhetsområdet.

”Vi har ett stort intresse av att bygga SSAB till en stark fossilfri stålproducent. Ägandet i SSAB är en strategisk fråga för oss,” säger LKAB:s vd Jan Moström till Di.

Fossilfritt fokus

Enligt honom är det just fossilfritt stål som SSAB bör lägga sitt fokus på att vidareutveckla.

Jan Boström säger vidare att stålbolaget ska vara en tydlig spelare på den europeiska marknaden – där det är viktigt att ”SSAB är en ledande aktör i den enorma omställningen till fossilfri stålproduktion”.

ANNONS
ANNONS

När det gäller ytterligare förvärv i Europa anser han att det är en styrelsefråga, ”men för vår del anser vi att omställningen bör prioriteras”.

”I vilken utsträckning bolaget har kapacitet att därutöver bidra till konsolidering är en fråga för styrelse och vd, även vi som huvudägare kommer att vara med i en sådan diskussion.”

Lönsamt företag

För att nå 16 procent av A-aktierna i SSAB sålde LKAB av B-aktier, där ”högsta prioritet är att skapa ett konkurrenskraftigt stålbolag som är lönsamt”.

”Antingen använder man den lönsamheten till att dela ut till aktieägarna. Eller, vilket kanske är fallet en tid framåt, så investerar man överskottet i att utveckla verksamheten för att det i längden ska generera ett högre aktieägarvärde”, avslutar Jan Boström.

Läs mer: LKAB överklagar EU-beslut om utsläppsrätter

ANNONS
ANNONS