I en ny rapport varnar Svenskt Näringsliv för ”en mycket negativ och farlig utveckling” i ett känsligt läge i svensk ekonomi.

ANNONS

Just nu bromsar räntehöjningar, produktionsstörningar och inflationen med höjda priser svensk tillväxt, enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv.

”Vi ser nu en kraftig uppgång i inflationen som drivs av en utbudschock. Det viktiga nu är att inte skapa en löne- och prisspiral genom kompensation via kraftiga löneökningar. Det skulle riskera att skapa en mycket negativ och farlig utveckling för svensk ekonomi”, varnar Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom för Svenskt Näringsliv, i ett pressmeddelande.

Pandemin och det efterföljande kriget i Ukraina skakar världsekonomin och osäkerheten kring prisutvecklingen framöver är stor, enligt Svenskt Näringsliv.

Chefsekonomen varnar: Känsligt läge

”Svensk ekonomi är inne i ett känsligt läge och osäkerhetsfaktorerna är många. Ett fortsatt konkurrenskraftigt näringsliv är en grundförutsättning för att vi ska ta oss ur denna situation med stigande priser”, säger Daunfeldt.

Samtidigt som arbetslösheten fortsätter minska har företagen uppenbara problem att hitta rätt kompetens.

Utanförskapet är en stor kostnad för stat och samhälle, konstaterar Daunfeldt.

”Detta är inte ett konjunkturellt problem – här krävs strukturreformer”, säger han.

När det gäller reporäntan bedömer Svenskt Näringsliv att den stiger till 1,0 procent i år och att den blir kvar på den nivån under 2023.

ANNONS
ANNONS

”Denna måttliga ränteuppgång tillsammans med produktionsstörningar och höjda prisnivåer bromsar dock tillväxten i BNP som förväntas bli 2,5 procent 2022 och 1,5 procent 2023”, heter det och att Riksbanken har en svår balansgång som å ena sidan ska tämja inflationen å den andra inte får bromsa tillväxten för kraftigt.

Här kan du ladda ner Svenskt Näringslivs rapport: ”Det ekonomiska läget maj 2022”.

Läs även: Affärssynen dyker bland svenska finanschefer [Dagens PS]