Rysslands krig i Ukraina är det som sänker affärssynen mest bland svenska finanschefer, visar ny rapport.

ANNONS

Den geopolitisk risken dominerar nu som den mest betydande risken, anser svenska finanschefer i Deloittes och SEB:s senaste CFO Survey.

Av de svarande uppger 45 procent att de nu ser geopolitiska risker som störst, vilket är en ökning från 20 procent i höstens undersökning.

”När vi väl trodde att samhället var på väg tillbaka till ett mer normalt läge, med öppnade samhällen och en normalisering i ekonomisk aktivitet efter pandemin, chockerades världen av en ny katastrof i form av kriget i Ukraina. Det är först och främst en humanitär och mänsklig tragedi men får naturligtvis också stora ekonomiska följder, inte minst då decennier av globalisering har gjort länder och företag väldigt beroende av varandra. Detta ser vi i vårens CFO Survey, där synen på affärsmöjligheter kan sammanfattas som genomsnittlig jämfört med det mer gynnsamma läget vi såg i höstens undersökning”, säger Marcus Widén, ekonom på SEB, i ett pressmeddelande.

Andelen finanschefer som ser affärsmöjligheterna som fördelaktiga under de kommande sex månaderna minskar i vårens CFO Survey till 48 procent –  från 73 procent i höstens undersökning.

En stor andel, 45 procent, ser affärsmöjligheterna som genomsnittliga medan 7 procent ser möjligheterna som ogynnsamma.

Indikatorn för affärsmöjligheter, eller nettobalansen mellan de som har en positiv syn och de som har en negativ syn, faller till 41 i vårens undersökning – från 70 i höstas.

Fortfarande är det något över det historiska genomsnittet men det betyder att synen på affärsmöjligheter skiftar från positiv till mer genomsnittlig.

ANNONS
ANNONS

Även frågor rörande finansiella utsikter rör sig mot ett neutralt genomsnitt.

Läs även: Digitala företag klarade sig bäst under pandemin [Dagens PS]