Enligt en global forskningsstudie utsätts två av tre företag för dataintrång när personal arbetar utanför kontoret.

ANNONS

Under pandemin blev det allt vanligare att företag lät sin personal arbeta på distans, och fortfarande är det många som föredrar att kunna jobba hemifrån ibland.

Men vad många kanske inte tänker på, är att hybridarbete medför vissa säkerhetsrisker.

Två av tre företag är drabbade

Enligt en ny undersökning från Fortinet uppger två av tre företag, 62 procent, att de råkat ut för någon form av säkerhetsincident under de senaste åren.

Och dessa incidenter beror på att företagets medarbetare befunnit sig utanför kontorets nätverk.

Det rapporterar Tidningen Näringslivet. 

ANNONS
ANNONS

Undersökningen bygger på svar från 570 företag över hela världen.

Krävs ett säkerhetsarbete

Många företag är noga med cybersäkerhet på kontoret – men när medarbetare arbetar hemifrån finns det inte alltid samma typ av säkerhetssystem att tillgå.

”Ur ett säkerhetsperspektiv innebär hybridarbete att organisationen får ytterligare attackvektorer att hantera och att det introduceras nya faktorer som säkerhetsavdelningen inte har kontroll över – till exempel medarbetarnas egna nätverk”, säger Lars Berggren, Sverigechef på Fortinet i ett pressmeddelande.

”Det krävs ett strukturerat cybersäkerhetsarbete för att hantera det på ett tillförlitligt sätt”, fortsätter han.

Läs även: 8 av 10 gillar att jobba hemifrån [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Läs även: Här får du betalt – för att gå till jobbet [Dagens PS]

Läs även: Ny statistik: Fler jobbar hemifrån än för ett år sedan [Dagens PS]

Läs även: Svenska företag sårbara – dåliga på cybersäkerhet [Dagens PS]