Så beskriver Stockholms handelskammare året som gått i pandemin för landets restauranger. ”Det har varit ett fullständigt fruktansvärt år”.

ANNONS

Det säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms handelskammare i ett pressmeddelande och konstaterar att det statliga stödet till den svårt utsatta restaurangnäringen ”fungerat dåligt”.

Flera företagare i branschen har dukat under i takt med hårdare restriktioner och avsaknad av kompensation för förlorade intäkter från staten, enligt Stockholms handelskammare vars ”årsbokslut” (1 mars 2020 – 1 mars 2021) med hjälp av data från Caspeco visar att omsättningstappet för landets restauranger är 52,3 procent och ännu mer, 60,4 procent, i Stockholm.

”Ödets ironi”

”Det är ödets ironi att man på årsdagen för minussiffror också drabbas av ytterligare skärpta restriktioner i form av endast en person per sällskap på vissa serveringsställen. Restriktionerna har i hög grad styrts mot restaurangbranschen, så den usla utvecklingen är inte på något sätt oväntad”, säger Stefan Westerberg.

Enligt UC-statistik steg konkurserna i hotell- och restaurangbranschen med 48 procent i februari, jämfört med samma månad i fjol och enligt Stockholms handelskammare stod hotell- och restaurangbranschen för 17 procent av alla varsel mellan 1 mars 2020 och sista februari 2021, trots att branschen bara samlar 4 procent av de förvärvsarbetande.

Krögare efterlyser kompensation

Stefan Westerberg uttrycker stort missnöje över hur otillräckliga stöden och hanteringen av åtgärderna varit från statens sida och direkt berörda restaurangidkare stämmer in i kritiken:

ANNONS
ANNONS

”Att införa restriktioner som i stort sett bara drabbat kulturen, idrotten och besöksnäringen utan att någon enda gång vare sig presentera på vilken vetenskaplig grund man gör det eller samtidigt presentera på vilket sätt man avser kompensera de drabbade har varit enormt påfrestande för företagen och deras anställda. Många gånger har de kompenserande stöden presenterats långt senare. Det är oacceptabelt”, säger PG Nilsson, grundare av Svenska Brasserier och får medhåll av Lotta Dracke, vd på Vasamuseets Restaurang AB:

”Det enda rimliga vore att staten täcker 100 procent av våra kostnader på samma sätt som om pandemilagen hade använts under hela den tid vi varit stängda. Det är också rimligt att staten löpande betalar ut stöden”.