Konjunkturinstitutets extramätning bland företag visar att tillverkningsindustrin fortsätter den positiva utvecklingen med att omsättningstappet blir allt mindre.

ANNONS

Däremot ökar igen omsättningstappet inom tjänstesektorn och handeln jämfört med den föregående undersökningen i oktober.

Konjunkturinstitutet har tagit fram ett beräknat medelvärde som baseras på företagens svar avseende hur omsättningen har påverkats de senaste två veckorna jämfört med normalt.

”I maj var tappet drygt 20 procent men det har sedan i våras minskat och är nu 12 procent. Detta är dock en ökning av omsättningstappet på 2 procentenheter jämfört med föregående undersökning som gjordes i oktober”, skriver Konjunkturinstitutet.

ANNONS
ANNONS