Gruvbolaget LKAB startar produktionen vid dagbrottsgruvan Mertainen i Svappavaara. Det sedan järnmalmspriset är rekordhögt. ”Med de priser vi har i dag är det här en bra affär”, säger LKAB:s vd Jan Moström.

ANNONS

Projektet lades ner innan det ens nått produktionsstart 2016.

Dagbrottsgruvan Mertainen skulle helt enkelt inte var lönsam. Men tiderna förändras och järnmalmspriset har skjutit i höjden – till omkring 160 dollar per ton. Samtidigt som Kirunagruvan fortfarande har störningar sedan förra årets skalv.

Högt pris på järnmalm

Så det höga järnmalmspriset banar väg för återstarten av Mertainen.

”Mertainen är vår absolut svagaste tillgång och hade vi inte haft det starka marknadsläge vi har idag hade det här inte varit lönsamt – då hade vi istället sänkt vår totala produktion. Men med de priser vi har idag är det en bra affär”, säger LKAB:s vd Jan Moström, till Di.

Produktionen ska starta i höst, där driften i ett första skede pågår under ett halvår och kommer ge omkring 50 arbetstillfällen.

ANNONS
ANNONS

Lägre kvalitet

Mertainens malm som har lägre kvalitet, 36 procentig halt jämfört med 60 procent i Kirunagruvan, kommer  blandas ut med malm från övriga anläggningar.

”Det är en liten kvantitet, men på marginalen så betyder den att vi kan producera i våra förädlingsverk med full fart. En så liten volym kan vi dessutom blanda in i vårt stora produktionsflöde utan att få några större kvalitets- problem”, klargör Jan Moström.

Läs mer: Gruvan kan bidra med över 120 nya arbetstillfällen

 

 

ANNONS
ANNONS