Med rätt strategi kan svenska handlare komma ut starkare och bli en vinnare när dagens hårda affärsklimat lättat, enligt ny rapport.

ANNONS

”Vi står inför en inflation som inte setts sedan kalla kriget vilket i sig är en extrem faktor. Kombinerat med kraftiga överlager är situationen svårare än någonsin tidigare och risken att därför ta fel beslut överhängande. De företag som har ett strukturerat angreppsätt för att hantera situationen kommer gå vinnande ur den, samtidigt som många företag inte kommer att klara sig”, säger Olof Darpö, managing director & partner på Boston Consulting Group, BCG, i Sverige.

Viljan och möjligheten att konsumera sjunker med inflationen och de sämre ekonomiska utsikterna. Det märks främst för sällanköpsvaror.

”De kommande månaderna kommer att utmana kapaciteten och anpassningsbarheten hos alla återförsäljare. De företag som lyckas anpassa sig kommer att kunna bli av med överskottslager och balansera sitt rörelsekapital. Denna utmaning bör ses som en möjlighet till förändring, både på kort och lång sikt, det här är varken den första eller sista krisen som detaljhandelsföretag kommer att befinna sig i”, säger Olof Darpö.

Nu hägrar Black Friday, julhandeln och mellandagsrean runt hörnet och konsumenter kan dra nytta av handlarnas situation.

Men handlarna kan å sin nyttja det tuffa läget till sin fördel, heter det.

ANNONS
ANNONS

BSG listar vad företag inom handeln behöver göra för att klara krisen och bli en vinnare:

1. Minska överlager genom fokuserade prissänkningar

2. Höj priserna där det går för att säkra marginal

3. Rikta sortimentet mot kunder med lägre köpkraft

4. Säkerställ flexibla leveranser och bra data

5. Förbättra kostnadspositionen och gör genomtänkta investeringar

Källa BSG

ANNONS
ANNONS

Läs även: Ny rapport: Konkurserna exploderar i Sverige [Dagens PS]

Läs mer: Totalt tapp för e-handeln: 16 procent [Dagens PS]

Läs också: Proppen ur Mathem – värderingen brutalt kapad [Dagens PS]