Flera lokalpolitiker är kritiska till att Sveriges elmarknad är uppdelad på fyra olika elprisområden, enligt Sveriges Radio. Flera politiker menar att prisskillnaderna på el snedvrider konkurrensen om företagsetableringar.

ANNONS

24 av Sveriges kommuner har märkt att brister i elnätet och skillnader i elpris påverkar företagsetableringar. Det visar en undersökning som Sveriges Radio har gjort.

Många befintliga företag på orter väljer att inte göra nya investeringar till följd av det högre elpriset i område fyra, och det finns en oro att dyr el till och med kommer att orsaka uppsägningar i vissa kommuner.

I Oskarshamn ligger den norra delen av kommunen i elområde fyra och den andra i elområde tre. Det innebär att elpriset inom samma kommun skiljer med en krona per kilowattimme.

I Ljungby har man blivit av med företagsetableringar när bolagen har upptäckt att kommunen ligger i elområde fyra, berättar kommunstyrelseordföranden Magnus Gunnarsson för Sveriges Radio.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Europeiska städer preppar för energikris [Dagens PS]