Betalbolaget Klarna säger upp tio procent av personalen. Nu är fackförbundet Unionen och bolaget oense om huruvida det har gått rätt till i samband med nedskärningen, skriver DN.

ANNONS

Personalen fick veta att 700 av 7 000 anställda kan sägas upp genom ett förinspelat meddelande. Många anställda känner sig illa behandlade i processen, skriver Dagens Nyheter.

Facket menar dessutom att Klarna inte har följt lagen. De anställda har inte varslats i egentlig juridisk mening, utan i stället har många av dem erbjudits avgångsvederlag. Facket har uppmanat dessa anställda att tacka nej och de anslutna anställda ökar.

Även om Klarna helt saknar kollektivavtal, så behöver bolaget enligt lag förhandla med facket vid bland annat uppsägningar. Det har man inte gjort.

Klarna bekräftar utköp

I en mejlväxling med Dagens PS skriver Klarna genom sin kommunikationsavdelning bland annat att ingen ännu har blivit uppsagd. Bolaget bekräftar också att man i stället köper ut de anställda, vilket i det här fallet innebär att de får säga upp sig själva mot avgångsvederlag.

Unionen menar att det finns stora brister i sättet Klarna förmedlat budskapet om varsel och även i hur bolaget sedan har agerat. Facket menar att bolaget måste inleda MBL-förhandling vilket Klarna inte tycker.

Bolaget har hävdat att de inte brutit mot MBL eftersom de inte sagt upp någon enskild och därmed inte behöver förhandla med facket i förväg.

ANNONS
ANNONS

Unionen säger till Dagens Nyheter att de i nuläget kan tänka sig att driva fallet till Arbetsdomstolen.

Läs också:

Lista på sparkade Klarna-anställda offentlig [Dagens PS]