Kräver att ineffektivt system skrotas och att myndigheten erkänner att den hade fel.

ANNONS

En ny utvärdering som Skatteverket gjort visar att personalliggare inte alls haft den effekt som skattemyndigheten tidigare hävdat – att det minskar förekomsten av svartarbete i restaurang- och byggbranschen.

Det konstaterar Sven-Olov Daunfeldt, Niklas Rudholm och Anton Gidehag, de två förstnämnda professorer i nationalekonomi och den tredje doktorand i nationalekonomi, på SvD Debatt.

Debattörerna skriver att Skatteverkets tidigare beräkningar om personalliggare effekter på svartarbete varit missvisande.

Men trots att myndigheten själv funnit detta i en ny utvärdering omfattas i dag fler branscher av personalliggare. Förutom restaurang- och byggbranschen sedan tidigare även frisörer och andra kropps- och skönhetsföretag, tvätteribranschen, fordonsserviceföretag, livsmedels- och grossistföretag, förklarar debattörerna som kräver att Skatteverket erkänner att man haft fel och avskaffar systemet med personalliggare så snart som möjligt.

ANNONS
ANNONS

”Avsaknaden av signifikanta effekter i Skatteverkets utvärdering är bekymmersam med tanke på att införandet av personalliggare ökar kostnaderna både för de berörda företagen och för Skatteverket. Vi finner det mycket anmärkningsvärt att Skatteverket genomför en ny effektutvärdering av kravet på personalliggare, utan att överhuvudtaget beakta om reformen är samhällsekonomiskt motiverad”, skriver trojkan i debattartikeln på SvD och slår fast att det är ”olyckligt att Skatteverket inte har modet att erkänna att de tidigare haft fel, trots att de själva visar att så är fallet när de nu har gjort en mera seriös utvärdering av systemet med personalliggare”.