”Det är nog högst i historien”, säger en expert om räknemissen.

ANNONS

När SvD Näringsliv går igenom statens årsredovisning för 2016 visar det sig att man hade kvar 33,6 miljarder kronor, skriver tidningen på måndagen. Det är en rejäl skillnad mot de okring 3 miljarder kronor man räknade med.

Även om räknemissen innebär att man ”sparat” pengar är omfattning anmärkningsvärd, anser Eva Engberg, expert på statsredovisning på Ekonomistyrningsverket.

”Det är nog högst i historien. I budgeten beräknades anslagsbehållningarna öka med drygt 3 miljarder kronor. Det innebär att det är en stor skillnad mellan budget och utfall”, konstaterar hon.

ANNONS
ANNONS

Anledningen till det stora överskottet är, enligt SvD, att pengar skulle ha gått till projekt som aldrig blev av. Bland annat färre sjukdagar än beräknat, färre nyanlända, uteblivna tranieejobb och satsningar på studentbostäder som inte hanns med är exempel på projekt där regeringen slapp utgifter, skriver tidningen.