Dagens ledarkoll handlar om elfordon, om att vara försiktig på nätet, om sociala problem och små kommuners möjligheter att överleva i en globaliserad värld. Och om att ta kört som medelålders.

ANNONS

PS Ledarkollen – Varje dag läser, sammanfattar och serverar Dagens PS de viktigaste och mest intressanta ledarsidorna – både i Sverige och internationellt.

Elfordon är billigare på allt

DI skriver om industrins strävan att allt mer gå över till eldrivna produkter: ”Eldrivna fordon är mycket enklare i sin konstruktion än traditionella bensinbilar. De har färre rörliga delar och mindre behov av service. De är helt enkelt billigare att bygga, köra och serva.”

DN: ”Var försiktig på nätet!”

DN agerar moralpolis i dagens ledare: ”Man måste vara försiktig med det viktiga, känsliga och hemliga. Sådant man inte vill ska komma ut ska man inte ställa sig på bussen och dividera om i telefon. Och man ska inte heller strössla information i sociala medier och forum, för nätets väggar är där så tunna att man kan känna vinden vina.”

GP: Sociala problem hör ihop med migrationen

GP sätter de sociala problemen i samband med migrationen: ”Förutsättningarna för att bekämpa sociala problem som hemlöshet och trångboddhet kräver en fungerande social- och bostadspolitik. Men framgång på dessa politikområden är i hög grad beroende av en ansvarsfull migrationspolitik.”

Utjämningspolitiken får tummen upp

NSD ser lokalt på tillvaron och försvarar utjämningspolitiken: ”En rapport från OECD visar att det ser ganska bra ut för norra Sverige jämfört med andra regioner i västvärlden. Produktiviteten och sysselsättningen är hög. Det finns tillgång till bra bostäder och fin miljö. Människor har högt välbefinnande. En viktig förklaring är kostnads- och skatteutjämningssystemet mellan landets kommuner. Pengar omfördelas från rika till fattiga, vilket gör att det kan finnas bra skolor, service och fungerande hemtjänst även i glesbygdskommuner med minskande befolkning.”

ANNONS
ANNONS

Dagen Snackis:

Ta körkort vid mogen ålder. Herregud vad svårt det är. Men herregud vad roligt det är.