Det är Göteborgs-Posten som anser utredningen bakom förslaget att förbjuda vinster i välfärden är undermålig.

ANNONS

”Att ta ställning mot välfärdsprofitörer kunde inte vara mera folkligt. Problemet är att förslaget och retoriken bygger på populism, inte faktiska lösningar”, skriver GP och refererar bland annat till den professor i ekonomi, tillika Nobelpristagare i nationalekonomi, som för två år sedan besökte Sverige.

Jean Tirole, som professorn heter, har studerat hur välfärdsmarknaden bör regleras.

Under sitt Stockholmsbesök slog Jean Tirole fast, enligt GP:

”Man måste låta företagen göra vinst om de minskar sina kostnader eller överträffar kvalitetsförväntningarna.”

Vidare förklarade han:

”Det gäller att uppmuntra och sporra dem till att jobba effektivt. Med begränsade vinstmöjligheter lockar man bara till sig de minst effektiva, ’sämsta’ företagen.”

ANNONS
ANNONS

Göteborgs-Posten konstaterar att den liggande välfärdsutredningen endast har som syfte att ”dominera nyhetscykeln med populära utspel” i stället för vara ”realistisk politik”.

LÄS LEDAREN: ”Välfärdsutredningen baseras på populism” [Göteborgs-Posten] ›