I Danmark har konkurserna minskat med 51 procent under perioden mars-maj, medan Sverige ser en ökning på 25 procent. ”Vi tror att minskningen i Danmark huvudsakligen är kopplad till det stödpaket som deras regering har iscensatt”, säger Tomas Hedenius, marknadschef på Bisnode Scandinavia. Även i Norge har konkurserna ökat.

ANNONS

Data- och analysföretaget Bisnode har gjort en undersökning av konkurstrenderna i de skandinaviska länderna. Företagets marknadschef Thomas Hedenius menar att den den dramatiska skillnaden mellan Sverige och Danmarks siffror är ett resultat av hur stödpaketen gentemot företag utformats i de båda länderna.

”Vi tror att stödpaketen har haft en positiv inverkan i Danmark. Det har de givetvis även i Sverige, men de skiljer sig i utformning”, säger han.

I Norge ökade antalet konkurser, samt företag som tvångsavvecklats av staten, med 6,3 procent under perioden mars-maj jämfört med samma period förra året. Bisnode skriver om resultaten i ett pressmeddelande.

Över 2000 konkurser i Sverige

Siffror från data- och analysföretaget Bisnode visar att 2.142 företag gick i konkurs i Sverige under ”Coronamånaderna” i mars, april och maj. Vilket motsvarar en ökning med 25 procent jämfört med samma period förra året. I Danmark har antalet konkurser minskat med 51 procent. Här gick 1.365 företag i konkurs under perioden.

I Norge har 1.478 företag gått i konkurs eller har tvångsavvecklats av myndigheterna. Detta är en ökning med 6,3 procent från samma period föregående år. Men relativt sett ser vi flest konkurser i Norge, jämfört med befolkningen och storleken på näringslivet.

En möjlig förklaring till de stora skillnaderna skulle kunna vara att hanteringen av konkursansökningar som lämnats in släpar efter olika mycket i de tre länderna. Detta gäller främst Norge.

”Vi ser inte några större eftersläpningar i vare sig Sverige eller Danmark men däremot i Norge. Vi tar dock det säkra före det osäkra och uppmanar därför till viss försiktighet med att dra alltför skarpa slutsatser kring orsakerna till de stora skillnaderna. Istället är det viktigare nu än någonsin att följa utvecklingen noga över tid, vilket vi gör via vårt Coronaindex”, säger Henrik Hargéus, Product Manager för risk och kredit på Bisnode.

ANNONS
ANNONS

Sverige och Danmark har ändrat sjukregler

”Konkursstatistik kan vara en viktig indikator på hur affärsklimatet påverkats i de tre länderna under Coronakrisen. En jämförelse med grannländerna kan också lära oss något om hur de nationella paketen för affärsstöd fungerar”, säger Henrik Hagéus.

I alla tre länder ges både stöd för att täcka fasta kostnader och en möjlighet till statligt garanterade lån för extra likviditet under krisen. Uppskjutna tidsfrister för betalning av skatter och avgifter har också tillhandahållits. I Sverige och Danmark har de ändrat sjuklönesystemet så att sjuklön nu betalas ut från första dagen du är sjuk, ett system som redan finns i Norge. I Sverige finns nu också möjligheter till korttidspermittering – en ordning som redan fanns i Norge och Danmark men där arbetsgivarperioden reducerats.