”En svårighet är att paketet inte innehåller kraftfulla åtgärder för att förstärka konkurrenskraften. Eftersom kronan inte har försvagats är det också absolut nödvändigt att förstärka den långsiktiga konkurrenskraften och investeringsviljan”, skriver den tidigare M-finansministern på sin Facebook.

ANNONS

Anders Borg tycker att det är bra att regeringen agerar direkt och att krispaketet börjar gälla omgående.

Nu hoppas han att det får riksdagens stöd, men samtidigt vill han se fler åtgärder för att stärka bolagens konkurrenskraft och investeringsviljan.

”Det effektivaste sättet att göra det är att kraftigt reducera bolagsskatten och att förbättra villkoren för investerare genom att sänka kapitalinkomstbeskattning kraftigt. Regeringens program behöver förstärkas på denna punkt och det för bör ske så snart som möjligt”, framhåller ex-finansministern för Moderaterna på sin Facebook (obs, personlig inloggning krävs).

Vill se ett kraftfullt jobbskatteavdrag

Utöver dessa förslag önskar Borg att krispaketet förstärks med ”ett kraftigt jobbskatteavdrag”, både för att bromsa en stigande arbetslöshet och förbättra låg- och medelinkomsttagares ekonomi.

Han hyser dock inget större hopp om att regeringen går honom till mötes på den här punkten utan att man i stället väljer andra väger. Där nämner han ersättningsförbättringar i bidragssystemen, som han anser snarare riskerar att höja arbetslösheten och göra den mer varaktig än att den att dämpas.

Borg trycker även på att regeringen i coronakrisen inte höjer beskattningen av bankerna.

”Sverige har starka banker och i ett krisläge är det en avgörande skyddsvall för den övriga ekonomin. Den aviserade höjningen av beskattningen bankerna borde således skyndsamt inställas. Det borde övervägas åtgärder för att förstärka motståndskraften i det finansiella systemet, tex att klargöra att genomförandet av de sk Basel-4-reglerna förskjuts framåt. Här har Riksbanken och Finansinspektionen en viktig roll, inte minst i kommunikationen med regeringen”, skriver Anders Borg.

ANNONS
ANNONS

Bred uppslutning bakom krispaketet

Regeringens krispaket tycks få tummen upp av samtliga partier, det framgår i en artikel på SvD.se. Till TT säger bland andra Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Elisabeth Svantesson så här:

”Det här är ett enormt viktigt paket för att i nuläget rädda svenska företag. Det är ett nattsvart läge just nu. Vi kommer att göra allt vi kan för att det här ska gå igenom riksdagen så snabbt som möjligt”.

Läs även vad Di i en kommentar anser om krispaketet, slutsatsen är att ”mer behövs”.