Den pågående fraktkrisen har kastat in världen i ett nytt prekärt läge efter pandemin – och världsekonomin är hotad, slår Bloomberg fast.

ANNONS

Fraktkrisen är lika lite ett övergående fenomen som inflationen, den pågår med full kraft och blir utdragen – och den hotar världsekonomin, visar Bloomberg Economics indikationer.

Världen har, skriver nyhetsbyrån, misslyckats med att hitta en snabb lösning på den globala leverans- och utbudskrisen som bromsar bilindustrins produktion och hotar världshandeln i stort.

Vid sidan av det har centralbanker tvingats ”retirera”, skriver Bloomberg, från sin ståndpunkt att inflationen är övergående.

Det är bara en tidsfråga innan räntehöjningarna kommer för att motverka prisökningarna som inflationen för med sig, är bedömningen.

Världen tagen på sängen

”Det innebär nya hot mot en redan skör återhämtning som kan ta luften ur bubblande aktie- och fastighetspriser”, konstaterar Bloomberg.

ANNONS
ANNONS

Pandemin fick konsumtionen att störtdyka. När ekonomin började ta fart igen, och det med besked, blev världens länder överrumplade med en usel beredskap för varubeställningar och varulager.

Före coronakrisen fanns det ett överskott på varor i exempelvis euroområdet. Men i dag är det i stället en enorm varubrist där hyllor på stormarknader gapar tomma. Logistik- och leveransproblemen är omfattande och handelsfartyg fastnar utanför hamnarna.

Bara utanför Los Angeles, USA, ligger över 70 fullastade containerfartyg, berättar Bloomberg.

Apple varar för vinstras

I Singapore i Asien rör det sig om 53 containerfartyg som sitter fast, enligt senaste uppdateringen, berättar nyhetsbyrån och uppger att jätteföretag som exempelvis japanska Toyota, amerikanska Apple och Amazon inte har några förhoppningar om ett snart slut på flaskhalsarna. Tvärtom räknar företagsbjässarna med att krisen drar ut på tiden.

Enligt artikeln har Apple varnat för att hela vinsten för innevarande kvartal, Q4, kan komma att raderas till följd av fraktkrisen. Under föregående kvartal tappade Apple enligt egen utsago 6 miljarder dollar i försäljning.

ANNONS
ANNONS

Shanella Rajanayagam, handelsekonom på HSBC, är mer hoppfull. Experten bedömer att leveransproblemen kan lätta något efter det kinesiska nyåret i början av februari nästa år.

Men detta är bara ett antagande, en optimistisk hypotes. Många bedömare är av helt annan åsikt och räknar med fortsatt kaos.

Läs även: Julhandeln hotad – fraktkris väntar efter översvämningar [Dagens PS]